Yardım Yapılan İhtiyaç Sahibinin İfşası

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in “Sağ elin verdiğini sol el görmemeli” hadisinde belirttiği gibi, yardım faaliyetlerinin, yapılan ihtiyaç sahibinin gururu zedelenmeyecek şekilde gizlilik içerisinde gerçekleştirilmesi esastır. 

Günümüzde yardım faaliyetleri içerisinde bulunan bir çok Sivil Toplum Kuruluşu (dernek, vakıf) bulunmakta, ayrıca Belediyeler tarafından da yardım faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun yanında şirket ve şahıslar tarafından direk olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlar da bulunmaktadır.

Ülkemizde özellikle kırsal kesimler olmak üzere geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, aile ve sığınmacılar gibi çok sayıda ihtiyaç sahibi mevcuttur. Bu ihtiyaç sahiplerine sayılan yardım kuruluşları, belediye, şirket ve şahıslar tarafından belirli dönemlerde ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Ancak yapılan bu yardımların bir çoğu tanıtım ve reklam amaçlı kullanılmakta olup, yardım faaliyetleri esnasında ihtiyaç sahipleri fotoğraflanmakta ve hiçbir sansür uygulanmadan basın ve sosyal medya gibi mecralarda yayımlanmaktadır.

Maalesef yardım faaliyetlerin çoğunluğu etik anlayışı dışında, ihtiyaç sahiplerinin gururları önemsenmeden gerçekleştirilmektedir.

Öncelikle, yardım faaliyetleri güden Sivil Toplum Kuruluşları ve Belediyeler için bilinmesi gereken bir husus vardır ki; Bu kurum ve kuruluşların yardım faaliyetlerinde kullandıkları bütçeler genellikle kamu kaynaklarından ve halk tarafından sağlanmaktadır. Şöyle de söylenebilir; Bu yardım kuruluşları bir aracı vazifesi görüp, bağışçılardan toplanan kaynakları ihtiyaç sahiplerine aktarmakla görevlidir. Bu kaynakların hiçbiri kendi öz kaynakları değildir.

Faaliyet Tanıtımları Veriler Üzerinden Yapılmalıdır

Diğer taraftan bu kurum ve kuruluşların yapmış oldukları faaliyetleri kamuyla paylaşmaları gerektiği kuşkusuzdur. Ancak bu tanıtımın ihtiyaç sahiplerinin ifşası ile değil tamamen sayısal verilere dayalı olarak yapılmalıdır. Örneğin; “Şu tarihte, X Mahallesinde yada X Okulunda, … sayıda ihtiyaç sahibine, … TL tutarında nakdi/ayni, … adet ihtiyaç malzemesi dağıtılmıştır.” gibi ayrıntılı veriler kullanılmak suretiyle faaliyetlerin açıklanması çok daha etik olacaktır. Deyim yerindeyse; Kaş Yaparken Göz Çıkarılmamış olacaktır.

Yüzünü Siyaha Boyayan Adam

Kendini Medine’de yaşayan insanlara yardıma adayan Zeynelâbidin, gece geç saatlerde ihtiyaç sahibi insanların kapılarına ihtiyaç maddeleri bırakır ve ortadan kaybolurmuş. İnsanlar sabah olunca kapılarının önündeki yardım malzemelerini bulur ama kimin bıraktığını bilmezmiş. Zeynelâbidin gece görünmemek için de yüzünü siyaha boyarmış.

“İyilik yapar gibi görünmeyin; İyilik yapın ve görünmeyin.”

Koray BÜLBÜL / bilimlik.com

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?