Küresel Ölçütte Çocuk İşçiliği

Çocuk İşçiliği; Özellikle ülkemiz olmak üzere dünya basınında son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir sorunu ihtiva etmekte olan; Çocuk işçiliği, şiddet, istismar ve Çocuk Gelinler başlıklarında ön planda görülen Çocuk Hakları İhlalleri için yasal mevzuatlara dayandırılmak suretiyle ciddi yaptırımların uygulanması elzem hale gelmiştir.

Basında yer bulmasına rağmen sosyal tepkiyi yeterince oluşturmayı başaramayan çocuk hakları ihlallerinin önlenebilmesi için yasal altyapının oluşturulmasının yanında sosyal projelerle birlikte anne-babalar ile toplumun bilinçlendirilmesiyle de desteklenmesi gereken bir sorunu oluşturmaktadır.

Çocuk Hakları ihlal vakaları dış kaynaklı olduğu kadar aile içerisinde de sıklıkla görülmektedir. Ailelerin ciddi bir kısmı maalesef bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek eğitim ve özveriye sahip olmamalarına rağmen bir bu sorumluluğu üstlenmektedir.

En Akılcı Tedbir Eğitim’dir

Burada Devletin başlıca görevleri arasında sayılan sosyal politikalar kapsamında; Aile içinde de çocuk hakları ihlallerinin önüne geçecek politikalar üretmek gerekmektedir. “En akılcı tedbir eğitimdir.” Teorisi ön planda tutularak; Anne-Baba adaylarının zorunlu eğitime tabi tutularak sertifikalanması ve bu ebeveynlerin sürekli şekilde eğitim-izlenme sistemine tabi tutulması için yasal zemin oluşturulması elzemdir. Anne-Baba adaylarının incelenmesi sonucunda ebeveynlik vasıfları yetersiz görülmesi durumunda ciddi anlamda uzun süreli izlenmesi ve çocuğun yetiştirilmesi alanında eksiklikleri tamamlatılması/tamamlanması gerekmektedir. Anne-Babalık kurumuna bilimsel olarak yaklaşılması, yetersiz olan bu bilim dalının hızla iyileştirilmesi de önem taşımaktadır.

Çocuk İşçiliği’nin Boyutu 168 Milyon

Öte yandan, konuyu sadece çocuk işçiliği olarak ele aldığımızda; 2015 yılı verilerine göre Dünya genelinde 168 Milyon çocuk işçi bulunduğu anlaşılmaktadır. 7,3 Milyar nüfusa sahip dünya genelinde ki çocuk sayısı 1,9 Milyar olarak bilinmektedir. Buna göre küresel anlamda çocukların %11 Çocuk İşçi olarak nitelendirilmektedir. Bu her 10 çocuktan 1’ine tekabül etmektedir.

Koray BÜLBÜL / bilimlik.com

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?