Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu Derneği

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu ismiyle Samsun İli Merkezli kurulan derneğin bugün yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında derneğin Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirildi. 

Dernek organlarının oluşturularak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Kurucu Üyelerden Mustafa KESKİN’in seçildiği toplantı ardından düzenlenen söyleşiye, konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU “Irak Türkleri ve Türkmeneli’nde Yaşananları” anlattı. Söyleşi geniş katılımla ilgi ile izlendi.

Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu

Söyleşi, konferans ve dernek tüzüğünde belirtilen faaliyetlere dernek üyeleriyle birlikte hızlı bir şekilde başlandığı belirten Mustafa Keskin, Kısa adı; Kutlu Yol olan Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolu Derneği’nin amacını;

“Millî kültürün, ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi, insanlarımız arasında kaynaşma ve dayanışmanın arttırılması, toplum yapısının sağlamlaştırılması ve herkesi kucaklayan bir anlayışla Türklüğün yüceltilmesine yönelik çalışmalar yapmak, Türk Milletinin Türklük şuuru temelinde, İslâm ahlâkını bürünmüş millî geleceğini inşa etme çalışmalarına kültürel alanda destek olmak;

Millî şuur ve iman ile olduğu kadar bilim ve fikir gücü ile de donanarak, Türk milliyetçiliğini ve ilkelerini, ‘Türk – İslâm Ülküsü’nü yaymak, Türk dünyasında ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ sağlamak; böylece milli şuur ve benliği güçlendirmek; dünya Türklüğünü Türkiye içinde ve dışında tanıtmak, dünya ölçeğinde Türklük meselelerine çözüm yollarını aramak, Bir kültür ve düşünce kuruluşu olarak, üyelerimiz ile bütün vatandaşlarımız arasında kaynaşma, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttırılması amacıyla çalışmalar yapmak, Kısaca, ‘Türk Milliyetçiliği Dünya Görüşü’ esaslı ‘Türk Birliği Ülküsü’ olarak da adlandırılan bu amaç, Derneğin ‘Millî Ülkü’sü amacı ile kurulmuştur.” şeklinde belirtti.

Keskin, söyleşinin ardından konuşmacı Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU ve katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

kutlu-yol-dernegi-samsun

bilimlik.com

 

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?