Çocuk Hakları Kavramı

Çocuk Hakları; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 3. Maddesinde “Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.Denilmekle birlikte bütün insanları hükmü altına alan bu maddenin kendini koruma-savunma yetisi gelişmemiş çocuklar üzerinde işler olması ve denetim altında tutulması önceliklidir.

Çocuğun korunmasında birincil görev her ne kadar ailede olması gerekse de, anne-baba olma yeteneğine sahip olmayan kişilerin kendi çocuklarına; Şehir yaşantısında şiddet ve Çocuk İşçiliği, kırsalda ise çocuk gelin ile şiddet ön planda olmak üzere uyguladıkları ihlallerden ötürü, bu görevi birincil olarak Devletin üstlenmesi zaruri hal almaktadır.

Basınında son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir sorunu ihtiva etmekte olan; Çocuk işçiliği, çocuğa aile içi-dışı şiddet, istismar ve çocuk gelinler başlıklarında öne çıkan Çocuk Hakları İhlalleri için ciddi yasal düzenlemeler ile birlikte yaptırımların uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Sosyal tepkiyi yeterince üzerine çekmeyi başaramayan çocuk hakları ihlallerinin önlenmesi, yasal altyapının oluşturulmasının yanında sosyal projelerle birlikte anne-babalar ile toplumun bilinçlendirilmesiyle de desteklenmesi gereken bir sorunu oluşturmaktadır.

Çocuk Hakları, Çocuk Ana Rahmine Düşmesiyle Doğan Bir Haktır

‘Çocuk’ kelimesinden kastımız; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 28. Maddesi’nde belirtildiği gibi; “Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.” Tanımında işaret edilen kişi ile genişletmemiz gerekir. Çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ihlallerinin önlenmesi için Devlet gerekli izleme mekanizmalarını kurarak gelişimini takip etmelidir.

Çocuk hakları ihlallerinin değerlendirilmesinde kapsayıcı kaynaklar arasında değerlendirebileceğimiz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türk Medeni Kanun ile Türk Ceza Kanunu’ndan yararlanmamız gereklidir. Ancak bu kaynakların hiçbiri sorunun çözümünde tek başına yeterli olmayacaktır. Bunlar özel kanunlarla, düzenlemeler ve oluşumlarla birlikte desteklenmelidir.

Koray BÜLBÜL / bilimlik.com

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?