Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk, kişinin duygu durumunda aşırı ve zıt yönlü değişiklikler tecrübe etmesi ile tanımlanan zihinsel bir hastalıktır.

Bipolar bozukluk, belirtileri bir dönem yüksek ruh halli maniye ve bir dönem düşük ruh halli majör depresif bozukluğa benzer olmak üzere, kişinin duygu durumunda aşırı ve zıt yönlü değişiklikler tecrübe etmesi ile karakterize edilen bir zihinsel hastalıktır. Yükselen duygu durumu, duygu durumunun şiddet seviyesine ya da psikoz belirtilerinin mevcudiyetine bağlı olarak, mani veyahut hipomani olarak isimlendirilir. Mani esnasında, hasta kimse, anormal düzeyde enerjik, mutlu veya fevri hissetmekte ya da davranışlar göstermektedir.

Hastalığın kullanılan diğer tanımlayıcı terimleri arasında iki uçlu duygu durum bozukluğu, bipolar afektif bozukluk, manik depresif bozukluk, manik depresyon ve manik atak sayılabilir. Bipolar bozukluğun sebebi henüz tümüyle anlaşılamamakla birlikte çevresel ve genetik etmenlerin rol aldığı düşünülmektedir. Birçok genin hastalık riskine etki ettiği bildirilmektedir.

Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygu durum bozuklukları sınıfını kapsayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-IV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur. Bu hastalığın genelde yirmili yaşlarda ortaya çıktığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Tip 1 , Tip 2 ve Tip 3 olarak 3’e ayrılır.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri

Mani, bipolar bozukluğun tanımlayıcı özelliklerinden biridir ve farklı şiddet düzeylerinde gerçekleşebilir.  Hipomani olarak adlandırılan orta düzey şiddetteki mani içinde bulunan bireyler zinde ve kolaylıkla heyecanlanabilmekte olup, genellikle yüksek seviyeli bir üretkenlik içerisindedirler.

Depresyonun Erken Uyarı Belirtileri
 • Yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik
 • Bezgin ruh hali, moral bozukluğu
 • Artan dinlenme ihtiyacı
 • Azalan kendine güven, kendinden kuşku duyma
 • Artan derin düşünce, dalgınlık ve kendinden endişe etmek
 • İlgisizlik, keyifsizlik
 • Uykuya dalma veya kesintisiz uyuyamama bozukluğu
 • Günlük yükümlülüklerin ihmal edilmesi
 • Konsantrasyon güçlüğü (düşünmenin zor gelmesi)
 • Azalan cinsel ilgi
 • Ürkeklik, sinirlilik
 • Azalan dayanıklılık ve kapasite
 • Her şeyi kendi üstüne alınma, başkalarının kendisi hakkında kötü konuştuğu duygusuna kapılma
 • Günlük yaşam seyrinde değişiklikler
 • Bedensel rahatsızlık
 • Artan alkol tüketimi
 • Gerginlik, huzursuzluk
 • Aşırı duyarlılık

 

Maninin Erken Uyarı Belirtileri
 • Aşırı sevinç, aşırı coşku
 • Ani saldırganlık ve paranoya
 • Yeni fikirler, hızlı düşünme
 • Her zamankinden fazla konuşma isteği
 • Artan aktivite ve enerji
 • Değişen algılama (başka bir dünyada olma duygusu, sese karşı duyarlılık, keskin algılama)
 • Görüntü ve/veya ses halisünasyonu
 • Artan yaratıcılık
 • Azalan uyku ihtiyacı
 • Artan ilişki isteği
 • Önemli olma ve bütün ilgilerin merkezinde olma duygusu
 • Artan alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Artan kendine güven, yapmaya karar verdiği her işi başaracağı duygusu
 • Aşırı duyarlılık, gerginlik, sabırsızlık
 • Artan cinsel ilgi
 • Artan para harcama
 • Konsantrasyon güçlüğü, dikkatin kolay dağılması
 • Huzursuzluk, karmaşa
 • Her zamankinden fazla kavga ve tartışma
 • Günlük yaşam seyrine uymamak
Tedavi Edilmezse Şiddeti Artış Gösterir

Tedavi edilmediği durumda ağır bir seyir izleyebilen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bipolar Bozukluk bazı kişilerde mevsimsel bir dalgalanma gösterir. Sonbahar ve kış, depresif durumun, ilkbahar aylarıysa manik atakların gözlendiği aylardır. Daha nadir olarak tam tersi de gözlenebilir.

Duygu durumların yoğunluğu ve süresi kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. Bipolar bozukluk tedavisinde duygu durum dengeleyicisi ilaçlar kullanılır. Yineleyen hastalık dönemleri (mani, depresyon, hipomani gibi) nedeniyle duygu durum dengeleyici ilaçların doktor kontrolünde uzun yıllar alınması gerekebilir. Bazı antiepileptik ilaçlar ve antipsikotikler de bipolar bozukluk tedavisi için kullanılmaktadır.

Bipolar Bozukluğun Tedavisi

Bipolar bozukluk genellikle ilaç ile tedavi edilmektedir. Psikiyatristler ve pratisyen hekimler genel olarak bipolar bozukluk semptomlarını azalmak için etkin ilaç tedavisini tercih ederler. Doktorunuz ile sürekli iletişimde kalmak, doktorunuzun söylediklerini harfiyen uygulamanız hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bipolar bozukluk rahatsızlığı boyunca toplum hayatına uyum sağlamak, insanlardan uzak durmamak oldukça önemlidir. Hastalığın tedavisi ilaç kullanımı ile yapılıyor olsa da psikolojik rahatsızlıklarda moralin yeri unutulmamalı, bipolar bozukluğu bulunan kişinin morali yüksek tutulmalıdır.

Kaynak: Wikipedia

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?