Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı

Atatürk ve Milliyetçilik; Yaradılışımız gereğince aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürü paylaştığımız, beraber sevinip beraber ağladığımız, aynı hisleri yaşadığımız, aynı kökten geldiğimiz insanlara yakınlık duyarız. Bu duygular insanlığın var olduğu zamandan bu yana bizle beraber gelmiş bir mirastır. Biz Türkler belkide bu duyguları en yoğun yaşayan milletiz.

Millet kelimesi Türk diline Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Ancak Araplar’da millet kelimesi din birliği çerçevesinde birbirlerine bağlı insan topluluklarını ifade etmektedir. Bizdeki anlamı ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluğudur.Atatürk’e göre millet ise ; zengin bir geçmişe sahip olan, birlikte yaşamayı arzulayan, sahip oldukları değerlerin korunması konusunda ortak irade gösteren insanların birleşmesinden oluşmuş bir cemiyettir.  Milliyetçilik ya da başka bir adıyla ulusçuluk ise litaratürde ; içinde bulunduğumuz ulusun devamlılığını sürdürmesi ve gelişmesi için diğer insanlarla beraber çalışma ve bu çalışmanın farkındalığını sonraki kuşaklara aktarma ülküsüdür. Ya da başka bir tanımla ; kendi ırkını ve kültürünü yaşatmak hatta onu yüceltmek için yapılan çabalar ve bu yolda benimsenen ilkelerdir.

Türk Milliyetçiliği Geç Anlaşılmış

Fransız İhtilali ile birlikte modern milliyetçilik anlayışı yayılmış ama ne yazık ki Türk milleti milliyetçilik kavramını anlamada geç kalmıştır. Türk milliyetçiliğinin anlaşımasındaki bu gecikmenin milletimize ne kadar pahalıya mal olduğunu Atatürk şu sözlerle ifade etmektedir:

“Biz milliyet fikirlerini uygulamakta çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz… Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çok çeşitli toplumlar hep milli inançlara sarılarak, milliyetçilik idealinin kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu sopa ile içlerinden kovulunca anladık… Anladık ki, suçumuz kendimizi unutmuş olduğumuzmuş.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ de milliyetçiliği kendisine ülkü edinmiş bir liderdir. Nitekim bunun en büyük kanıtı Türk inkılâbının fikir gücüne dayandığı temel ilkelerden birisinin Milliyetçilik olmasıdır.

Atatürk’ün Türk Milletinde yaratmak istediği milliyetçilik duygusu hiçbir art düşünceye yer vermeyecek kadar açıktır. Kesinlikle bir kafatasçılık, bir üstün ırk görüşüne dayanmamaktadır. Atatürk Türk milliyetçiliğinin tanımını ise şöyle yapmaktadır: “Türk milliyetçiliği, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla aynı uyum içinde yürümekle beraber, Türk toplumunun sosyal ve özel karakterlerini ve başlı başına bağımsızlığa dayanan kimlik haklarını saklı tutmaktır.”

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında millet esastır. Yani onun milliyetçilik anlayışı herhangi bir millet düşmanlığına dayanmamaktadır. Bu anlayışını da en iyi şu sözüyle ifade eder ;

” Bize milliyetçi derler, fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil bir milliyetçilik değildir.”

Atatürk milliyetçiliği insan onuruna , şahsiyetine ve hürriyetine değer verir. Bölücülüğü ve ayrımcılığı reddeder. Çağın gerçeklerine uygun olarak, akıl ve bilimin doğrularına dayanır. Atatürk milliyetçiliği; akılcı, yapıcı, yaratıcı ve idealist bir yapı içerisinde Türk Milletini sevmeyi ve onun menfaatleri için çalışmayı öngörür.

Millî Mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin milletler topluluğu görünümünden sıyrılmış ve Türklerden oluşan bir millî devlet hüviyetine kavuşmuştur. Atatürk de temellerini attığı yeni Türk Devleti’nde gerçekleştirdiği inkılapları milliyetçilik üzerine inşa etmiştir.

Sonuç olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa yok olmak üzere olan bir milleti yeniden var etmiş, onun dünya milletler ailesi içinde saygın yerini almasını sağlamıştır. Bizlere düşen ise Gazi Paşa ve silah arkadaşlarının kanını döktükleri bu topraklara sahip çıkmak ve bu topraklar üzerinde milli benliğimizin farkında olup Atatürk’ün modellemiş olduğu Türk Milliyetçiliği çizgisinde yaşamak. Yazımı bitirmeden önce Atatürk’ün şu sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim… Böyle doğdum. Böyle öleceğim… Türk birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır… Ben görmesem bile … Ne Mutlu Türk’üm Diyene !

Kaynak: Ahmet YAVUZ

http://kutlubitig.com

 

 

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?