2016 İnsani Gelişme Raporu Yayımlandı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından “Herkes İçin İnsani Gelişme” temasıyla 2016 İnsani Gelişme Raporu yayımlandı. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından “Herkes İçin İnsani Gelişme” temasıyla yayımlanan 2016 İnsani Gelişme Raporu’nda, Türkiye’nin insani gelişim değerinin 25 yılda önemli artış kaydettiği belirtildi.

Rapora göre Türkiye, İnsani Gelişme Endeksi’nde (İGE) 0,767’lik değerle 188 ülke arasında 71’inci sırada yer alıyor ve bu değerle “Yüksek İnsani Gelişme” sınıfında yer alıyor.

Türkiye, Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 69. Sırada

Raporda, üreme sağlığı, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetler alanlarında cinsiyete dayalı eşitsizliklere ilişkin bulguların yer aldığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi de açıklandı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin insani gelişimin önünde engel oluşturmaya devam ettiğini gösteren endekse göre, Türkiye 2015 yılında 159 ülke arasında 69. sırada yer aldı.

Başkan Helen Clark İmzasının Yer Aldığı Önsöz

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Helen Clark’ın imzasını taşıyan UNDP 2016 Yılı İnsani Gelişme Raporu’nda şu sözlere yer verildi;

İnsani gelişme, her şeyiyle ve her bakımdan insan özgürlüklerine ilişkindir; yalnız birkaç kişinin veya çoğu kişinin değil, ayrımsız olarak dünyanın her köşesinde herkesin kendi tam potansiyelini, hem bugün hem de gelecekte, gerçekleştirme özgürlüğüne ilişkindir. İnsani gelişme yaklaşımını eşsiz kılan işte böyle bir evrenselliktir.

Ancak, evrensellik ilkesi başlı başına bir şeydir; onu uygulamaya dönüştürmek ise apayrı bir şeydir. Son çeyrek yüzyılda, insani gelişme alanında önemli ilerlemeler kaydedildi; insan ömrü uzadı, daha çok insan aşırı yoksulluktan kurtuldu ve yetersiz beslenen insan sayısı azaldı. İnsani gelişme, insanların yaşamını zenginleştirdi; ancak ne yazık ki bu herkes için eşit ölçüde olmadı, hatta daha da kötüsü, her insan için aynı olmadı.

Herkes İçin İnsani Gelişme

Dolayısıyla, dünya liderlerinin 2015 yılında, 2030 Gündemi’nin temel zeminini teşkil eden, hiç kimseyi dışlamayan bir gelişme yolculuğunu taahhüt etmeleri tesadüf eseri değil, bilinçli bir karar ile oldu. İşte bu evrensel arzuyu yansıtmak amacıyla, Herkes İçin İnsani Gelişme, 2016 İnsani Gelişme Raporu’nun teması olarak seçildi.

Rapor, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları ve insanlığın daha iyi bir gelecek umutlarını genel hatlarıyla resmederek başlıyor. Bazı zorluklar devam ediyor (yoksunluklar), bazıları derinleşiyor (eşitsizlikler) ve bazıları da yeni ortaya çıkıyor (şiddet içeren aşırılık); ve çoğu da birbirlerini pekiştiriyor. Doğaları veya kapsamları ne olursa olsun, bu zorlukların hem bugün hem de gelecek nesillerde, insanların esenliği üzerinde etkisi vardır.

Öte yandan Rapor aynı zamanda, insanlığın son 25 yılda neleri başardığını bize hatırlatıyor ve daha fazla ilerlemenin mümkün olduğuna dair ümit veriyor. Bugüne kadar başardıklarımıza dayanarak, zorlukları aşmak için yeni imkânları araştırabiliriz ve ulaşılamaz görünenlere ulaşabiliriz. Umutlarımız, bizim ulaşabileceğimiz mesafede bulunuyor.

Sözü edilen daha geniş bağlamda, Rapor iki temel soruyu gündeme getiriyor: İnsani gelişmenin ilerlemesinde kimler dışlanıyor ve bu nasıl, niçin oluyor? Rapor, başta etnik azınlıklar, yerli halklar, mülteciler ve göçmenler olmak üzere yoksul, ötekileştirilmiş ve korunmasız grupların en geride kaldığını vurguluyor. Evrenselliğin önündeki engeller arasında yoksunluk ve eşitsizlikler, ayrımcılık ve dışlama, sosyal norm ve değerler, önyargı ve hoşgörüsüzlük vardır. Rapor ayrıca, birçok kadını, kendi yaşamında tam potansiyelini gerçekleştirmesi için gerekli olan fırsat ve güçlenmeden mahrum eden, birbirlerini pekiştiren toplumsal cinsiyet engellerini de apaçık biçimde ortaya koyuyor.

Rapor, herkes için insani gelişmenin sağlanmasında, dışlanmışların yaşadığı yoksunlukların nitelik ve nedenlerinin tespit edilmesinin kendi başına yeterli olmadığını ileri sürüyor. Evrensel insani gelişmeyi önleyen sorunların çözülebilmesi için, insani gelişme analitik çerçevesinin bazı yönlerinin ve değerlendirme perspektiflerinin ön plana çıkarılması gerekiyor.

2016 İnsani Gelişme Raporu Türkçe Özeti

2016 Raporu’na Buradan Ulaşabilirsiniz

Bu konuda sizin de görüşünüzü/sorunuzu merak ediyoruz?